10%
تخفیف

کار با دستگاه FT-IR و کاربرد های آن

بدون امتیاز 0 رای
1,900,000 تومان

آموزش کار با دستگاه Fourier Transform Iinfrared Sspectroscopy – FTIR یا طیف سنج مادون قرمز

90
1,900,000 تومان