10%
تخفیف

کار با دستگاه FT-IR و کاربرد های آن

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 2,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,900,000 تومان است.

آموزش کار با دستگاه Fourier Transform Iinfrared Sspectroscopy – FTIR یا طیف سنج مادون قرمز

90
قیمت اصلی 2,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,900,000 تومان است.